Tinh Manufacturing & Studio รับถ่ายภาพสินค้าทุกชนิด ภาพพื้นหลังขาว สี ตามแบบลูกค้า

รองเท้าพระ รองเท้าแตะพระ แบบสวม รุ่นคลาสสิค สีพระราชทาน เบอร์ forty three ความยาว 26.5 ซม. หมอนพระสงฆ์ หมอนพระ และปลอกหมอนแบบถัก (สีเหลืองส้ม) ขนาด 35 ซม.x 50 ซม. พานแว่นฟ้า พานครอบไตร พานวางผ้าไตร ไฟเบอร์ สีทอง ขนาดมาตรฐาน ขนาด กว้าง 50 x ยาว(ลึก) forty five ซม.

พื้นหลัง งานบวช png

พื้นหลัง งานบวช png

และไฟล์งานที่ใช้พิมพ์ควรมีระยะขอบทุกด้านอย่างน้อย 3 มม. และระยะตัดตกทุกด้านอีก three มม. รองเท้าพระ รองเท้าแตะพระ แบบสวม รุ่นคลาสสิค สีพระราชทาน เบอร์ 45 ความยาว 27.5 ซม. รองเท้าพระ รองเท้าแตะพระ แบบสวม รุ่นคลาสสิค สีพระราชทาน เบอร์ forty four ความยาว 27 ซม.

พื้นหลัง งานบวช png